Activiteitencommissie

Activiteitencommissie de Componist

Sinds 1 januari 2024 is er een nieuwe activiteitencommissie in de Componist. Het bestuur bestaat uit de volgende medebewoners:

Lenie van Deursen
Louise Hoyng
Frank Durand
Giny Starrenburg
Ria Durand
Ernst Leupen

Voorzitter
Secretaris
1e Penningmeester
Bestuurslid
Bestuurslid/Inkoop
2e Penningmeester/
Webredactie

Heeft u een vraag of een suggestie aan/voor het bestuur, stuur dan een mailbericht aan baton@decomponist.info

Heeft u een vraag of suggestie aan/voor de webredactie, stuur dan een mailbericht aan redactie@decomponist.info