Woonomgeving

Op deze pagina zullen wij met een zekere regelmaat nieuws plaatsen over onze woonomgeving. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de nieuwbouwplannen van de school de Wonnebald, aangevraagde of verstrekte vergunningen in de openbare ruimte en(gemeentelijke) onderhoudsplannen.


Betonknipper adex

SLOOP EN NIEUWBOUW DE WONNEBALD

Zoals u hier onder heeft kunnen lezen dateert het laatste nieuws dat het bestuur van de Stichting Vrienden van het Mozartpark, had van precies één jaar geleden. Toen was de interim-directeur van de school, Peter Schreuder, optimistisch en ging hij ervan uit dat in de zomer van 2024 met de sloop en de nieuwbouw van de school kon worden begonnen. Er was immers een bouwvergunning en met de aanbesteding voor de sloop en de nieuwbouw kon toen worden begonnen.

In een informeel overleg met de directeur, het bestuur van de Stichting medio 2023, en door de ambtenaren van het stadsdeel Loosduinen werd plechtig beloofd dat het bestuur periodiek betrokken zouden worden bij bijvoorbeeld de inrichting van de bouwplaats, de aan- en afvoer van materialen en de verkeersveiligheid zowel op de Mozartlaan als op het Robert Stolzplantsoen.

Het pakte allemaal anders uit. Een jaar lang trad de grote stilte in en was er geen enkel contact meer met de school en was het ook aan de zijde van de Gemeente muisstil.
Totdat het bestuur medio mei van dit jaar via geruchten vernam dat de sloop en de nieuwbouw op korte termijn zou gaan plaatsvinden en dat de leerlingen en de docenten direct na de Pinksteren niet meer zouden terugkeren in het oude gebouw.
Na wat speurwerk bij o.a. het stadsdeel Loosduinen, kwamen het bestuur erachter dat er op maandag 17 juni een informatieavond zou worden belegd in het Wings gebouw en dat daartoe huis-aan-huis uitnodigingen zouden worden verstuurd. Pogingen om contact te krijgen met de schoolleiding mislukten.

Ook de verzending van de uitnodigingen voor 17 juni draaide uit op een fiasco waardoor de opkomst die avond uiterst mager was en omwonenden eigenlijk nog steeds in het ongewisse zijn over wat er nu precies en wanneer gaat gebeuren.

Via deze link zullen wij u informeren over de, voor de omwonenden, belangrijkste stappen in het gehele proces en vindt u ook een link naar de presentatie van de 17e juni. U kunt deze lezen, opslaan en eventueel printen.

Tot slot kunnen wij u melden dat het bestuur van de Stichting Vrienden van het Mozartpark uiterst ongelukkig is met de onzorgvuldige manier waarop de school en de gemeente tot nu toe met deze procedure zijn omgegaan en zich in het geheel niet hebben gehouden aan de eerder gemaakte afspraken. U kunt ervan overtuigd zijn dat het bestuur alles in het werk zal stellen om ervoor te zorgen dat zij alsnog en periodiek bij dit hele proces betrokken zullen worden zodat zij uw en onze belangen op een juiste manier kunnen behartigen. Wij houden u op deze website en via periodieke nieuwsbrieven op de hoogte.


Nieuwbouw de Wonnebald

NIEUWPLANNEN DE WONNEBALD

Nieuws van juni 2023 van de interim-directeur van de Wonnebald.

Graag informeer ik u over de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de nieuw te bouwen school.

Onlangs heeft de gemeente de vergunning afgegeven om de nieuwe school te mogen bouwen. Op deze vergunning kunnen bezwaren worden ingediend. De bezwaartermijn loopt deze of volgende week af. Als er geen bezwaren zijn ingediend op deze vergunning, kan het proces verder. Dan volgt er een Europese aanbesteding om aannemers te interesseren voor het bouwen van de nieuwe school. Bij voldoende inschrijving kan dan een keuze worden gemaakt welke aannemer of aannemers de school mogen bouwen.

Dan vindt ook opnieuw een check plaats of het beschikbare budget nog voldoet en/of er dan nog budget bij moet of dat er nog iets aan het ontwerp moet veranderen om budget uit te sparen.

Dit alles neemt nog geruime tijd in beslag.

De verwachting is, dat in het voorjaar van 2024 alles duidelijk is, zodat in de zomer van 2024 begonnen kan worden met de sloop van het oude gebouw.
Dit alles houdt ook in, dat wij voorlopig nog niet verhuizen naar een tijdelijke locatie. Dit zal op zijn vroegst in mei of juni van 2024 kunnen zijn. Dit houdt dus ook in, dat we voorlopig nog blijven zitten waar we zitten.

Het bestuur van de SVZH heeft inmiddels onderzoek laten doen naar de veiligheid in het gebouw. Er is onderzoek gedaan naar de status van het gebouw waarin is onderzocht wat eventueel nodig is om ad hoc zaken aan te passen en/of te repareren. De zaken die aangepakt moeten worden, zijn inmiddels in behandeling genomen. De elektrische installaties en de verwarming zijn gecontroleerd. Met name de verwarming is niet geheel op orde. Hiervoor gaat het bestuur aan de slag om in de aanstaande herfst en winter de zaken op orde te hebben. In totaliteit is het gebouw veilig verklaard en kan er zonder gevaar in worden verbleven.

Zodra er weer nieuwe informatie is, wordt u weer geïnformeerd.

Met vriendelijke groet, Peter Schreuder

Op de website van de Wonnebald wordt men regelmatig op de hoogte gehouden van de voortgang en ander nieuws over de school. U vindt de website op https://www.wonnebald.nl