Voorjaar

Het voorjaar ontwaakt uit een winterslaap die eigenlijk nauwelijks de naam “winter” verdient. Om je heen zie je het groen met de dag groener worden en het wit van de prunus en de Japanse sierkers steeds witter worden. Vooral de zich steeds meer vertonende zon legt een was van zilver over de struiken en de bomen.
Op de grond bloeien de sneeuwklokjes, de wilde hyacinten en de krokusjes en vormen samen een palet van kleuren en van geuren.

De Componist is een eigenlijk een klein dorp in een schitterend landschap dat je eigenlijk niet verwacht in een grote stad. En toch ligt hier een eeuwenlange geschiedenis die vrijwel helemaal onderdeel uitmaakte van het landgoed Meer en Bosch.

Meer en Bosch, zoals het toen gespeld werd, was rond 1600 een gebied met veel bos met daarin het visrijke duinmeertje het Segmeer. In 1606 werd het gebied door een visser, Adriaen Maertenszoon van der Voort (1577-1675), gekocht om het meer te exploiteren. Tegen het einde van de 17de eeuw werd er een boerderij gebouwd met de naam Meerwoning.

Rond 1700 liet jonkheer Johan Arent van Cats, vrijheer van Veenhuizen, agent van de keurvorst van de Palts, de boerderij aan de westkant verbouwen tot landhuis met koetshuis en schuur. Vanaf dat moment is de naam van het gebied ‘Meer en Bosch’. De tuinen werden in barokstijl aangelegd, maar in de eeuwen daarna aan de toen heersende mode aangepast.

Meer en Bosch was in de 17e en 18e eeuw een van de vele landgoederen rond Den Haag. De welgestelde bewoners van de stad gingen erheen om te jagen en om ’s zomers aan de benauwde stad te ontvluchten.

In 1919 werd het gebied openbaar groen. Meer en Bos is een rechthoekig gebied, waarvan een van de smalle kanten aan de zeezijde van de Laan van Meerdervoort grenst. Vandaaruit gezien is achter in het Segmeertje, met daarachter een vogeltuin.

Sinds 1943 is de gemeente Den Haag eigenaar van het toen aan de rand van de stad gelegen parkgebied. Na de oorlog herplantte de gemeente het noordelijk gedeelte, dat door de Duitsers ten behoeve van de Atlantikwall kaalgekapt was. De bomen aan de zuidkant zijn gedurende de oorlog ongeschonden gebleven.

In 1966 is de 18e -eeuwse boerderij door brand verwoest en daarna gerestaureerd. De boerderij is particulier eigendom en staat sinds 1967 op de lijst van rijksmonumenten. Bij de vogeltuin staat sinds 2006 een bronzen reiger gemaakt door Goke Leverland. In de natuur binnen de gemeente Den Haag komen ongeveer vijftig verschillende stinsenplanten voor, de helft daarvan is ook op Meer en Bos te vinden.

Toen in 1930 de Laan van Meerdervoort werd doorgetrokken sneed die Meer en Bos in twee stukken. Het grootste deel, dat aan de zeezijde, kreeg als naam Meer en Bos en het stuk aan de landkant werd het Wijndaelerplantsoen. Daar staan nu de Pastoor van Arskerk van architect Aldo van Eyck en onze Componist.

Wij mogen ons gelukkig prijzen dat wij hier mogen en kunnen wonen en vrijwel dagelijkse kunne genieten van zowel een prachtig bos aan de achterzijde als een nieuw Mozartpark aan de voorzijde, dat een stukje van het Wijndaelerplantsoen als het landgoed Meer en Bosch in ere herstelt.Delen van dit verhaal vind je simpelweg terug op Wikipedia.
Ernst 24 maart 2024