Toespraak Clustermanager Woonzorg

Geachte bewoners van De Componist,

Don Pasanea van Woonzorg houdt een speech

De Componist, voorheen het Wijndaelerplantsoen, is opgeleverd in juli 2013. Het complex bestond en bestaat uit 82 vrije sector huurwoningen en 73 sociale sector huurwoningen.
Het bouwen heeft veel voeten in aarde gehad. Er zijn veel plannen gemaakt en ook weer aangepast, Er heeft een archeologische onderzoek plaatsgevonden met veel inzichten over het verleden van Den Haag, er zijn diverse ontwerpen gemaakt, vergunningen aangevraagd, goedkeuring van de gemeenteraad over een massastudie heeft 2 jaar geduurd, de bouw heeft stil gestaan ivm een protest tegen het kappen van bomen en er was een financiële crisis.
Maar uiteindelijk is het toch gelukt. De aanhouder wint. Daar waren en zijn we trots op.
Nu 10 jaar later zijn wij bij elkaar om dit met elkaar te vieren. 110 Mensen hebben zich opgegeven en ik denk dat bijna iedereen hier ook aanwezig is. Wat een mooie opkomst. Dat zegt ook veel over uw betrokkenheid.
In 10 jaar is er veel gebeurd in het complex en zijn er leuke weetjes te noemen.

– De meeste mensen die in 2013 en 2014 hun intrek hebben genomen in De Componist wonen er nog steeds. Ik denk dat we mogen concluderen dat u het naar uw zin heeft hier. 😉

– Het aantal mutaties is zeer gering en heeft als oorzaak een verhuizing naar een verzorgingstehuis of het overlijden van een bewoner of bewoonster.

– De gemiddelde leeftijd van de bewoners van De Componist is 78,9 jaar. Landelijk bij Woonzorg is dat 70 jaar. De jongste bewoner is 56 jaar en de oudste 97 jaar. 19 bewoners zijn 90 jaar of ouder.

Recent hebben wij de aandrijfmotor van de garagedeur vervangen na 10 jaar. De garagedeur is 500.000 keer open en dicht gegaan. Dat is ongeveer 68 keer per dag en dat is erg veel.
Dankzij de inzet van diverse bewoners van De Componist en omwonenden zijn de woningbouwplannen op het voormalige Wingsterrein aan de voorzijde van het complex niet doorgegaan. Daardoor hebben we een mooie open groene ruimte.
De Componist heeft als enige complex in de regio en wellicht landelijk een eigen Technische Commissie. 4 wijze mannen die 1 keer per maand de lampenronde doen, de plantenbakken verzorgen en kleine technische klusjes verrichten.
De Componist heeft ook een mooie eigen website. www.bcdecomponist.nl. Een mooi initiatief van de webredactie, Ger van Dongen en Ernst Leupen. Dit is iets om trots op te zijn. Een prachtige website met informatie over het complex samengesteld voor de bewoners en door de bewoners.
En ik wil ook graag vermelden dat wij niet alleen trouwe en betrokken bewoners hebben, maar ook een trouwe en loyale bewonersconsulent, namelijk Arnold Pronk. Al 8 jaar is hij hier met heel veel plezier werkzaam. Arnold dank voor jouw inzet.
En wellicht heeD u nog veel meer weetjes en herinneringen. Ik hoor ze graag later van u.
Woonzorg Nederland heeft heel veel waardering voor de betrokkenheid en participatie van de bewoners van De Componist. Een voorbeeld zoals het zou kunnen en wellicht zou moeten.
Wat wij ook belangrijk vinden is een bewonerscommissie die namens de bewoners en samen met Woonzorg Nederland kijkt hoe zij het woongenot en leefbaarheid op peil kunnen houden dan wel kunnen verbeteren. Ook een activiteitencommissie heeft een belangrijke rol.

Helaas heeft De Componist sinds 2019 geen bewonerscommissie meer. Er zijn meerdere pogingen gedaan in de afgelopen jaren om er weer één op te richten, maar dat is helaas niet gelukt. Mocht er inmiddels weer interesse zijn dan horen wij dat graag en dan kijken wij samen hoe we dat verder voor u en met u kunnen faciliteren.
Het zou mooi zijn als er toch mensen zijn die zitting willen nemen in een bewonerscommissie. Dus ik hoop dat mensen zich spontaan gaan opgeven om samen met ons te werken aan het woongenot bij De Componist.
De Corona uitbraak heeft er ook toe geleid dat de activiteitencommissie, die heel veel goed werk heeft gedaan, is gestopt. De afgelopen jaren hebben de bewonerscommissies en activiteitencommissies in Nederland het lastig gehad, mede door de COVID epidemie. De Dirigent en alle andere recreatiecentra in het land zijn hierdoor 18 maanden gesloten geweest. Velen van u hebben de activiteiten toen moeten missen en dat was een moeilijke en vervelende periode.
Gelukkig is er sinds 2021 weer een actieve activiteitencommissie. Een commissie die leuke activiteiten organiseert, zoals een happy hour, klaverjassen, gym voor ouderen, sjoelen, tekenen en schilderen, maar ook lezingen en voorlichtingsbijeenkomsten. Ook de activiteitencommissie is altijd op zoek naar vrijwilligers die iets willen doen al is het maar een uur of paar uur per week. Dus geef u alstublieft op.
Ik wil de activiteitencommissie hartelijk bedanken voor hun inzet de
afgelopen 2 jaar en ook voor het organiseren van deze bijeenkomst.
Tot slot wil ik de activiteitencommissie namens Woonzorg Nederland een WIFI aansluiting aanbieden, zodat u in de recreatieruimte een goede online -verbinding heeft.

Beste mensen, dank u wel allemaal voor uw aanwezigheid, maar vooral voor uw loyaliteit en betrokkenheid als onze huurder. Op naar de volgende 10 jaar. Dank u wel.